Meer weten?

Vul uw vraag, naam en e-mail of telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

naam
tel / e-mail
vraag

Onderhoud & Inspectie

Onderhoud en inspectie Om een duurzame waterdichtheid te kunnen realiseren heeft ook het dak regelmatig onderhoud nodig. Afhankelijk van het toegepaste dakbedekkingsysteem, de gebruikte materialen, de ligging van het pand (bijvoorbeeld in een bosrijke omgeving) en het afschot, zal het dakvlak vervuilen. 

Wanneer dakbedekking regelmatig wordt geïnspecteerd en er tijdig reinigingsonderhoud en zo nodig reparatieonderhoud wordt uitgevoerd, zal de levensduur van de dakbedekking aanzienlijk verlengd worden.

Rob Sanou Zink- & Dakwerk biedt u de mogelijkheid uw dak regelmatig te inspecteren en preventief te onderhouden; het zogenaamde onderhoud-/serviceabonnement:

  • een periodieke inspectie
  • schoonmaken van het dak, verwijderen van bladeren afval en dergelijke het verrichten van kleine reparaties, vooral wanneer er lekkagerisico aanwezig is op korte termijn
  • een schriftelijke rapportage van de conditie van elk dakbouwdeel
  • een advies en zo nodig prijsopgave voor eventueel op korte termijn te nemen maatregelen